(Update januari 2023)

Fretten worden meestal in een ruime kooi gehouden. Een fret hoort, afhankelijk van zijn leeftijd en behoefte, een paar uur per dag vrijuit kunnen spelen en rennen buiten de kooi. In de kooi wordt meestal voornamelijk geslapen. Het spelen gebeurt buiten de kooi. Het liefst wil de fret dan ook eventjes wat aandacht van zijn baasje. Een eet-, toilet- en slaapgedeelte horen in elke kooi aanwezig te zijn.

ferretnationFretten zijn over het algemeen zindelijk en doen hun behoeftes op een kattenbak. Helaas zijn er echter ook fretjes die het daar ook wel eens naast doen. Dit is vooral het geval als er meerdere fretten aanwezig zijn en heeft dan te maken met territoriaal gedrag (zie ook Frettengedrag en stress) Het grit van de kattenbak mag niet te stoffig zijn. Veel fretten gaan met hun neus door het grit en fijn stof veroorzaakt irritatie van de neus, keel en bronchiën waardoor fretten kunnen gaan niezen en hoesten. Om dezelfde reden zijn zaagsel, hooi en stro ook niet geschikt voor een frettenkooi. Ook gaat het fijne stof in de vacht zitten waardoor ze een stug aanvoelende vacht kunnen krijgen.

Voor het welzijn van een fret is het belangrijk dat hij kan slapen in soort holletje. De fret ligt graag beschut ergens in of onder te slapen. Handdoekjes in een doosje of hokje, frettenslaapzakjes of frettenhangmatjes (met een zakje erin) voldoen prima. Als een fretje gaat knagen aan de stof van een slaapzakje of hangmatje is er meestal iets met hem aan de hand. Dat is geen normaal gedrag.

Huisvesting met andere fretten
Veel stress wordt veroorzaakt door onjuiste huisvesting. Deze stress-situaties leiden uiteindelijk tot gezondheidsproblemen bij fretten. De fret is een territoriaal dier welke afstamt van de bunzing en daar nog regelmatig door jagers en fokkers mee wordt gekruist. De bunzing leeft alleen en niet in groepen of met een "maatje".

Een fret heeft behoefte aan een eigen plek, een eigen territorium. Dat geeft hem veiligheid en rust.
De meest ideale huisvesting is één fret per huishouden. Mensen zijn groepsdieren…….fretten niet!

Zijn er toch meerdere fretten aanwezig: Geef elke fret dan een eigen kooi waar de anderen niet in kunnen. Dit doen ze namelijk om daar hub geur af te geven en is territoriaal gedrag. Fretten die redelijk samen overweg kunnen en niet al teveel territoriale gedragingen naar elkaar hebben kunnen eventueel buiten de kooi met elkaar "spelen".  Als het tijd is om te gaan slapen gaat elke fret weer in zijn eigen kooi, in zijn eigen veilige "hol = territorium". In die kooi mag geen andere fret komen, dus tijdens het spelen gaan de kooien dicht.

Of fretten redelijk samen gaan is meestal bij de eerste introductie (op eigen terrein) het beste zichtbaar. Fretten hebben de eigenschap zich aan te passen. Dat betekent dat ze binnen 2 weken na introductie van een andere fret weinig of geen agressief gedrag meer vertonen. Helaas tast deze aanpassing het welzijn van fretten behoorlijk aan. Territoriaal gedrag blijft altijd nog zichtbaar maar wordt vaak niet als zodanig herkent.

Onjuiste interpretatie van frettengedrag waardoor eigenaren fretten toch samen huisvesten.

  • Het lijkt goed te gaan in de groep.......omdat ze samen slapen en elkaar opzoeken. Het bij elkaar gaan liggen is eerder afgezwakt territoriaal gedrag met de bedoeling de eigen geur daar af te geven waar de ander is.
  • De fretten "spelen" zo fijn met elkaar. Spelen van pups bij de bunzing en de fret is de voorbereiding op het latere vechten, jagen en seksueel gedrag. Bij jongen bunzingen verdwijnt het spelen. Bij de fret is het spelgedrag van volwassen fretten sterk afgezwakt agressief, seksueel of jaaggedrag. Dit gedrag wordt gebruikt om het territorium aan te geven. Eigenlijk jagen volwassen fretten elkaar regelmatig op. Het lijkt dan of de fretjes heel actief zijn.
  • Na het apart zetten willen de fretten naar de kooi van de andere fret. Dit is territoriaal gedrag omdat ze hun geur daar willen afgeven. Ze lopen even een rondje door de kooi en geven geur af via huidklieren.
  • Soms kunnen fretten die ieder een eigen kooi hebben gekregen, na enige tijd niet meer goed samen "spelen". Deze fretten hadden zich eerder enorm aangepast maar nu ze weer in hun kracht komen te staan vertonen ze het natuurlijke gedrag wat bij hen past.
  • Waarom zien eigenaren niet dat het slecht gaat met hun fret: Fretten in een groep hebben behoorlijke voernijd/voercompetitie. Ze blijven eten omdat ze het eten voor de andere fretten wegkapen. Veel eigenaren wegen hun fret niet en herkennen het gedrag van een zieke fret niet.
  • Indien een fret door het overlijden van de andere fret(ten) alleen komt te zitten, kan er binnen 3 weken een behoorlijke “dip” optreden. Dit wordt veroorzaakt door het verdwijnen van de voedsel competitie en doordat ze niet meer opgejaagd worden waardoor ze minder actief lijken. Dit wordt vaak geïnterpreteerd als heimwee waarna er weer een nieuwe fret bij wordt geplaatst.
    Na behandeling van de maag en andere aangetaste organen is de alleen overblijvende fret binnen 3 maanden een stuk relaxter, levendiger en gezonder dan tevoren.

Zie voor meer informatie "Frettengedrag en stress".

 Binnen of buiten?

Fretten kunnen ook buiten worden gehuisvest, maar temperaturen boven de 30° C kunnen ze niet verdragen. Als de temperatuur onder de 5°C komt, is het belangrijk om het nachthok goed te isoleren en de fretten extra nestmateriaal te geven. Bij twijfel of er extra verwarming moet komen, kunt u 's ochtends als de fret net wakker wordt, zijn temperatuur opnemen. De normale lichaamstemperatuur van de fret is 38°-39°C. Indien die temperatuur 's ochtends onder de 37,3 - 37,5° komt, kan het diertje zijn temperatuur onvoldoende op peil houden en is aanvullende verwarming noodzakelijk. Bedenk dat een fret in een buitenkooi behoefte heeft uitdagingen buiten de kooi. Bijvoorbeeld door ze in de tuin of in huis rond te laten lopen.