Nog steeds blijken er fretten met verkeerde entstoffen geënt te worden. Dit brengt helaas onnodige risico's met zich mee. Om nogmaals duidelijkheid te verschaffen over welke entingen veilig gegeven kunnen worden en over het al of niet enten tegen de Ziekte van Weil heb ik het volgende voor u samengevat.

Hondenziekte enting

Fretten zijn zeer gevoelig voor het Hondenziektevirus (Distemper). Zelfs nog een stuk gevoeliger dan de hond. Eenmaal geïnfecteerd zal een fret altijd sterven. Gelukkig kunnen we het fretje wel beschermen voor deze infectie door hem te laten enten.

Het is zeer belangrijk dat de juiste entstof wordt gebruikt voor de Hondenziekte enting. Hondenziekte entstoffen op basis van honden-cellijnen zijn gevaarlijk voor de fret. Deze entstof is (voor de fret) onvoldoende afgezwakt, waardoor een enkele keer een fretje juist Hondenziekte krijgt. Meestal in een wat mildere uitingsvorm en soms pas een maand later, waardoor niet altijd de relatie met Hondenziekte wordt gelegd.
Entstof op basis van apen-niercellen (Nobivac Puppy DP plus®, Nobivac DA2PI®,  zijn wel veilig en geven een goede immuniteit.
 
Om het immuunsysteem van het fretje niet teveel te belasten met entstoffen voor ziektes waar het fretje niet gevoelig voor is, kan het beste Nobivac Puppy DP plus® gebruikt worden. 

injektie geven 1

Het entschema
In samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Stichting De Fret zijn we tot het volgende entschema voor fretten in Nederland gekomen:

  • Pups vanaf 9 weken: Enting Hondenziekte (Nobivac Puppy DP plus®)
  • Daarna op 14 weken: Enting Hondenziekte (Nobivac Puppy DP plus®)
  • Daarna jaarlijks: Enting Hondenziekte (Nobivac Puppy DP plus®)
     
  • Fretten ouder dan 3 maanden leeftijd die nooit eerder zijn geënt, kunnen het beste 2x met een tussentijd van ongeveer 3 weken worden gevaccineerd en daarna ook jaarlijks. Als een fretje is gevonden en het dus niet zeker is of het diertje wel of niet is geënt, kan men er maar beter vanuit gaan dat het diertje niet is geënt. Teveel enten (mits de juiste entstof wordt gebruikt) is minder schadelijk dan niet enten.
  • Drachtige vrouwtjes kunnen tijdens de dracht geënt worden. De pups zijn daarna 6-12 weken na de geboorte beschermd.

Voor de enting behoort de fret ook helemaal nagekeken te worden door uw dierenarts, zodat eventuele gebreken die u als eigenaar bijvoorbeeld nog niet waren opgevallen, in een vroeg stadium behandeld kunnen worden. Dit is zeker voor fretten vanaf 3 jaar minstens net zo belangrijk als de enting zelf! 

Op veel frettendagen is een geldige vaccinatie tegen Hondenziekte verplicht bij deelname. Ook als een fret in pension gaat, wordt dit vaak verplicht.

De Ziekte van Weil

Vroeger dacht men dat de fret besmet zou kunnen worden met deze ziekte, maar uit nader onderzoek is gebleken dat de fret vrijwel niet gevoelig is hiervoor. Het is dan ook niet nodig om hiertegen te enten. Maar de enting doet ook geen kwaad aan het fretje. Mocht uw dierenarts hier dus toch voor willen enten dan is dat geen probleem. 

Hondsdolheid (Rabiës)

Een enting tegen Hondsdolheid (Rabiës) is wettelijk verplicht als de fret naar het buitenland gaat of uit het buitenland wordt geïmporteerd. De inenting moet, afhankelijk van het land waar de fret naar toe gaat, ongeveer 30 dagen van tevoren gegeven worden. De fret dient tevens gechipt te worden en een officieel Europees dierenpaspoort te hebben.

Rabiesentingen kunnen soms allergische reacties veroorzaken bij de fret, waarbij de fret meestal binnen korte tijd na de enting erg ziek wordt. Het is verstandig om, indien uw fretje voor de eerste keer met deze entstof wordt geënt, gedurende 15-30 minuten na de enting in de wachtkamer te blijven wachten. Indien er een allergische reactie optreedt, kan dan direkt een injektie gegeven worden om deze reactie tegen te gaan. Maakt u zich geen zorgen….deze werkt altijd!