Voeding van drachtige vrouwtjes

Een drachtig vrouwtje zal vooral in het laatste derde deel van de dracht haar voedselopname verhogen. Omdat de ongeboren pups een steeds grotere plaats in de buik innemen, zal zij regelmatig moeten eten van een kwalitatief goed voer. Een korte periode (bijv. een dag) van onvoldoende voedselopname kan haar in de laatste dagen voor de bevalling in een levensgevaarlijke zwangerschapsvergiftiging brengen. Vrouwtjes die voor de eerste maal drachtig zijn en veel pups krijgen (meer dan 8) zijn hiervoor het meest gevoelig, met name in de laatste week van de zwangerschap. Door onvoldoende energieopname wordt het vet uit de reserves gemobiliseerd en gemetaboliseerd met als gevolg een ernstige vervetting van de lever. 

Drachtige vrouwtjes kunnen het beste in het laatste deel van hun dracht bijgevoerd worden met energetisch hoogwaardige voeders als KMR kittenmelk, Royal Canin Recovery Liquid of  A/D blikvoer.

Voeding van lacterende vrouwtjes

De energiebehoefte van een lacterend (melkgevend) vrouwtje verdubbelt als zij haar pups voldoende melk wil geven. Ook hier is een kwalitatief goede voeding onontbeerlijk. Bij onvoldoende voeding van de moeder zal het nest slecht groeien, een mottige vacht hebben en gevoeliger zijn voor infecties. Ook hier kan het vrouwtje bijgevoerd worden met KMR kittenmelk, Royal Canin Recovery Liquid of A/D blikvoer.

De eet- en drinkbakjes kunnen het beste vlakbij het nest worden geplaatst, want een goede moeder zal gedurende de eerste week het nest amper willen verlaten.

IMG 2431Drachtige en lacterende vrouwtjes moeten bijgevoerd worden